Одеський національний політехнічний університет Автоматика 2015XXII Міжнародна конференція з автоматичного управління
  • Українська версія
  • Русская версия
  • English version
Головна » Секції

 

Склад секцій конференції «Автоматика-2015»

 

Секція

Співголова від програмного комітету

Співголова від ОНПУ

1. Математичні проблеми управління, оптимізації і теорії ігор.

Чикрій Аркадій Олексійович член-кор. НАНУ, д.ф.-м.н., проф. зав. відділом Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

 

Губарєв В’ячеслав Федорович д.т.н., чл.-кор. НАНУ, завідувач відділу Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ

Плотников Андрей Викторович.  д. ф-м н. зав. каф. прикладной , вычислительной математики и САПР.

2. Управління та ідентифікація в умовах невизначеності

Любчик Леонід Михайлович д.т.н., проф., зав. каф. комп’ютерної математики та математичного моделювання, НТУ «ХПІ»

Дмитришин Дмитро Володимирович д.т.н., проф., каф. прикладної математики та інформаційних технологій, проректор з наукової роботи

3. Автоматичне керування в технічних системах.

Ладанюк Анатолій Петрович д.т.н., проф., зав. каф. автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національний університет харчових технологій

Максимов Максим Віталійович д.т.н., проф., зав. каф. автоматизації теплоенергетичних процесів

4.Управління аерокосмічними, морськими та іншими рухомими об’єктами.

Лебедєв Дмитро Васильович д.т.н., с.н.с., зав. відділом міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України і МОН України

Положаєнко Сергій Анатолійович д.т.н., проф., зав. каф. комп’ютеризованих систем управління

5. Обробка інформації, інтелектуальне управління.

Палагін Олександр Васильович д.т.н., проф., академік НАНУ, заступник директора, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України

Антощук Світлана Григорівна д.т.н., проф., зав. каф. інформаційних систем, директор Інституту комп’ютерних систем

 

Кобозева Алла Анатоліївна

д.т.н., проф., зав. каф.

Інформатики та управління захистом інформаційних систем

6. Підготовка кадрів у галузі управління, автоматизації та інформаційних технологій.

Тодорцев Юрій Костянтинович д.т.н., проф., каф. автоматизації теплоенергетичних процесів, Одеський Національний політехнічний університет

Гогунський Віктор Дмитрович д.т.н., проф., зав. каф.

управляння системами безпеки життедіяльності

 


Оргкомітет за секціями, дивитись файл .pdf